System sygnalizacji pożaru


Prowadząc własną firmę w określonym obiekcie, wiesz, że bezpieczeństwo to sprawa absolutnie podstawowa. Porządnie działający budynek, powinien być wyposażony w instalacje, które zapewnią najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno twoim pracownikom, jaki i cennym produktom oraz wyposażeniu, znajdującym się na miejscu. Systemem zupełnie podstawowym jest SSP.

System sygnalizacji pożaru

Pożar jest jednym z najpoważniejszych wypadków, zagrażających twojej firmie. W sytuacji, kiedy żywioł atakuje, liczy się natychmiastowa reakcja. Chodzi o to, aby przeciwdziałać wybuchowi ognia w całym obiekcie już na poziomie ewentualnego spięcia. Taki rodzaj prewencyjnego działania może zapewnić tylko najwyższej jakości System sygnalizacji pożaru. 

 

Czym jest SSP?
System sygnalizacji pożaru, w skrócie SSP, to zbiór kompatybilnych elementów, składających się wspólnie na instalację o sprecyzowanej konfiguracji. Taki układ jest w stanie wykrywać pożar, zainicjować alarm, automatycznie wysłać powiadomienie do najbliższej stacji straży pożarnej lub podjąć innego rodzaju aktywność mającą na celu zmniejszenie zgubnych skutków pożaru. Absolutnie fundamentalnym zadaniem systemu jest szybkie i bezbłędne wykrycie ognia, zanim się rozprzestrzeni i osiągnie rozmiary wyjątkowo trudne do opanowania. Najważniejsze jest szybkie wykrycie źródła pożaru, które daje odpowiednią ilość czasu na przeprowadzenie ewakuacji obiektu oraz na efektywną ochronę zgromadzonych w nim wartości. SSP to podstawowy system bezpieczeństwa, który nie może być integrowany ani na płaszczyźnie sprzętowej, ani na płaszczyźnie mediów komunikacyjnych, z odmiennymi systemami. Jedyna możliwość dopuszczająca integrację z innym systemem bezpieczeństwa może się odbyć na poziomie oprogramowania. 

 

Kto musi używać SSP?
Pamiętaj przede wszystkim o tym, że obowiązek posiadania systemu sygnalizacji pożaru jest określony ustawowo. Tak więc SSP powinno obejmować takie obiekty jak: wszystkie budynki handlowe i wystawowe – jednokondygnacyjne o powierzchni większej niż 5000 m2 oraz wielokondygnacyjne o powierzchni większej niż 2500 m2 – teatry i kina z liczbą miejsc powyżej 300 w pierwszym przypadku i 600 w drugim; szpitale psychiatryczne i domy opieki z liczbą łóżek powyżej 100, szpitale i sanatoria posiadające więcej niż 200 łóżek, zakłady pracy zatrudniające więcej niż 100 pracowników niepełnosprawnych oraz budynki użyteczności publicznej. Jest to szczególnie istotne w przypadku miejsce gęsto uczęszczanych, ponieważ szybka reakcja systemu może uratować setki żyć. 

 

 

15 grudnia 2015