Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

Rozmieszczenie gniazdek musi być zgodne z warunkami technicznymi oraz musi zapewniać bezpieczeństwo domownikom.

W tzw. mokrej strefie, czyli w miejscach, które mają bezpośredni kontakt z wodą, nie należy montować żadnych kontaktów ani gniazdek. Muszą być one montowane od zlewu, wanny, prysznica, przynajmniej w odległości 60 cm.

Podłoga w łazience zawsze może ulec zachlapaniu, dlatego wszelkie elementy elektryczne należy montować minimum we właściwej, bezpiecznej odległości od podłogi.

Włączniki oświetlenia muszą znajdować się min. 1,4 metra od podłogi. Gniazdka elektryczne o mocy 230V, wystarczy aby były na wysokości 1,2 metra. Natomiast oprawy oświetleniowe muszą znajdować się 2 metry nad ziemią.

Przede wszystkim osprzęt do łazienki musi być szczelny, w izolującej obudowie. Dlatego też gniazdka muszą być bryzgoszczelne, co zapewnia samoczynnie zamykająca się klapka. Gniazdka muszą koniecznie posiadać bolce uziemiające.

Wszelkie oprawy oświetleniowe muszą być również wodoszczelne oraz o niskim napięciu.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest wyłącznik różnicowoprądowy, o wartości 30 mA, który to ochroni domowników przed porażeniem i zabezpieczy instalację przed zwarciem.

Najważniejsza jest jednak własna przezorność. Nigdy nie można brać pod prysznic, czy też do wanny, suszarki, maszynki do golenia. Warto również zwrócić baczniejszą uwagę na dzieci w łazience i w miarę możliwości nie pozostawiać ich samych w tym pomieszczeniu, ponieważ podczas zabawy mogą próbować wkładać przedmioty do kontaktu, czy też próbować samodzielnie podłączyć suszarkę, maszynkę.

30 marca 2017