Inteligentne miasta

Wizja miast zarządzanych przez automatyczne systemy brzmi jak utopijna idea „miasta przyszłości”? Okazuje się, że to jutro jest już naszą teraźniejszością. Nowoczesna technologia usprawnia nasze codzienne życie, angażując w jeden spójny system całą miejską infrastrukturę.

Inteligentne miasto

Koncept inteligentnego miasta nie sprowadza się wyłącznie do budowania nowoczesnej infrastruktury, która zwiększy komfort życia mieszkańców. Przede wszystkim jest to rozwiązanie, pozwalające na obniżenie kosztów jej utrzymania. Wszystko to dzięki temu, że w takim systemie można stosować niektóre innowacje, wykorzystywane obecnie przez automatykę przemysłową i budynkową. Nie są to wizje z filmu science-fiction, a realne i funkcjonalne rozwiązania, wprowadzane w miastach na całym świecie.

 

Co to jest?
Inteligentne miasto, czyli Smart City to system wykorzystujący technologie informacyjno-komunikacyjne. Celem takiego rozwiązania jest zwiększenie interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej, jak również jej komponentów składowych. W ten sposób podnosi się urbanistyczną świadomość mieszkańców. Sama koncepcja obejmuje obszary rozwoju takie jak usługi publiczne, transport, wodociągi, energia, budynki i infrastruktura IT. Jedną z podstaw funkcjonowania Smart City jest technologia Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych, łączących powszechnie rozumianą infrastrukturę energetyczną z rozwiązaniami IT oraz integruje wszystkich uczestników energetycznego rynku w taki sposób, aby skonstruować efektywnie działający system zarządzania energią.

 

System, który sam się rozwija
Inteligentne miasta to takie, które intensywnie angażuje się w stworzenie uniwersalnego repozytorium danych, zbieranych nieustannie i na bieżąco podlegających analizie. Chodzi o to, aby informacje takie były zbierane z różnych źródeł i udostępniane w specjalnym formacie, umożliwiającym angażowanie się strony trzeciej w tworzenie programów i aplikacji na podstawie tak zebranych danych. Takie archiwum jest idealnym narzędziem dla służb miejskich, które w ten sposób mogą obserwować obszary, których poprawa przynieść może większy ekonomiczny zysk. Ponadto systemy te są otwarte, co znaczy że istnieje większa możliwość scalenia różnego rodzaju instalacji, co jest wyjątkowo ważne w koncepcji inteligentnego miasta, dla którego zakłada się ciągły rozwój i dynamiczne przemiany wewnętrzne. Smart City to logiczna konsekwencja technologicznego postępu, która znacznie przyczyni się do ułatwienia naszej codzienności oraz otworzy przed nami szereg nowych rozwiązań.

 

 

 

15 grudnia 2015