Wyciąganie gwoździ

Ta czynność najczęściej odbywa się za pomocą obcęgów. Spełniają one funkcję dźwigni. Największą siłą wywierają wówczas, gdy chwytamy je przy końcu uchwytu. Przy wyciąganiu gwoździ nie należy – jak się to popularnie przyjęło, poruszać obcęgami na wszystkie strony, tylko należy oprzeć zaokrągloną część o materiał, a następnie przeciągnąć po nim. Oczywiście w przypadku bardziej miękkich materiałów zewnętrzny nacisk może ten materiał uszkodzić. Należy więc zastosować jakąś podkładkę. Im bliżej znajduje się powierzchnia materiału, tym mniejszy jest potrzebny wysiłek do wyciągania gwoździa. Dlatego zamiast wyciągać je jednym ruchem lepiej kilkukrotnie powtórzyć ruch gwoździa w stosunku do szczęk tuż przy powierzchni materiału, a następnie stopniowo wyciągać gwóźdź. Najczęściej wyciągnięte gwoździe są mniej lub bardziej skrzywione – takie gwoździe nie nadają się do ponownego użycia.

30 marca 2017